Vertelvoorstellingen

Op scholen en verenigingen
Verhalen mogen eigenlijk niet ontbreken bij gelegenheden als: feesten, kerst, afscheid, projectweek, boekenweek, en wat er nog meer op of rond school te doen is. Denk ook aan de aanvang van het nieuwe schooljaar: wat willen we de kinderen dit jaar meegeven?
Uit de nieuwsbrief van OBS Villa Vlinderhof, Sprang-Capelle, voorjaar 2010:
'In het kader van ons project 'Lekker lezen' en cultuurstimulering heeft afgelopen woensdag verhalenvertelster IngerMarlies ons haar vertelkunst laten zien. Alle groepen hebben enorm genoten van de wijze waarop zij verhalen heel boeiend en spannend kan vertellen. De kinderen waren vooral onder de indruk omdat zij dit zonder boek deed, met veel mimiek, stemgebruik en beweging. De kinderen hingen aan haar lippen.'

Themavertellingen
Themavertellingen gaan over een specifiek onderwerp. Er wordt een toepasselijk verhaal verteld, waarin op niet-moralistische wijze een boodschap wordt overgebracht. Of een bepaald lesonderdeel wordt door het verhaal verdiept.
Themavertellingen op scholen kunnen bijvoorbeeld gaan over pesten, besef van de natuur, samenwerking, moed, geschiedenis, mythologie, legenden, een beroemd schilderij of muziekstuk.

In bedrijven
Verhalen geven een extra dimensie bij een opening, een jubileum, een afscheid, bedrijfsfeesten, bedrijfspresentaties, symposia en congressen.

Wilt u een vertelvoorstelling bij u op een feest, op school, in uw organisatie, bedrijf, museum,...? Neem dan tijdig contact op!

-