Workshops voor basisscholen,
brede scholen en bso's

Vertelles voor leerkrachten
Herinnert u zich nog die juf of meester van vroeger die zo mooi kon vertellen?
Wat is er mooier dan een leerkracht die verhalen verteld?!
Nooit is het in een klas zo stil als wanneer er wordt verteld.
Voor leerkrachten verzorg ik workshops verhalen vertellen in het kader van deskundigheidsbevordering. Het hele team of een deel ervan kan getraind worden.
Wilt u als leerkracht graag vertelles, maar lukt dat niet in teamverband? Kijk dan in mijn agenda en meld u aan voor een eendags workshop verhalen vertellen.

Wij kunnen draken verslaan! 
Vier dagdelen, niet aaneensluitend.
In samenwerking met beeldend kunstenaar Monique Stieger, die tevens tweedegraads docent tekenen en textiele werkvormen is.
Draken zijn alle moeilijkheden die je in je leven tegenkomt. Wat doe je als je een draak ontmoet? Ren je weg? Verstop je je gauw? Of ga je de draak verslaan? Wat heb je daarvoor nodig?
De draak versla je door je eigen talenten te ontdekken èn in te zetten.
IngerMarlies vertelt en spannend en humoristisch verhaal van ca. 25 minuten.
Onder begeleiding van IngerMarlies en Monique gaat elk kind zijn eigen talenten inzeten: tekenen/schilderen, schrijven, knutselen, vertellen, mimespelen.
Bij de eindpresentatie is te zien hoe elk kind zijn eigen talenten heeft ingezet om de draak te verslaan. En sàmen zetten ze iets moois neer!
Dit project is ook zeer geschikt om te gebruiken als afscheidsproject van groep 8. Weer eens iets anders! Interesse? Vraag ernaar!

Herinneren
Twee dagdelen, niet aaneensluitend.
Loslaten, afscheid nemen, verlies betekent niet het einde.
Aan de hand van een waargebeurde geschiedenis uit mijn eigen leven, worden herinneringen opgehaald aan een overledene. Alle zintuigen blijken een rol te spelen in het verhaal en bij herinneren. De zintuigen helpen om de mooie herinneringen weer 'wakker te maken' en er opnieuw van te genieten.
Vervolgens worden de leerlingen uitgenodigd om eigen herinneringen op te halen aan een overleden persoon, een huisdier, een klasgenootje, een vriendje dat verhuisd is of ...
De herinneringen krijgen vorm. Aan het eind heeft iedere leerling een mooi herinneringsboekje.
In samenwerking met een beeldend kunstenaar krijgt het herinneren van elke leerling vorm. De kinderen worden gestimuleerd om daarbij al hun zintuigen te gebruiken en de daaraan gekoppelde herinneringen weer te geven.
Ook een mooi project bij het afscheid van groep 8. Of bij het thema 'zintuigen'.
Hoewel ik een achtergrond heb als professioneel rouwbegeleider, maakt dit programma geen onderdeel uit van actuele rouwbegeleiding binnen scholen.
De betrokken beeldend kunstenaar heeft een 2e graads lesbevoegdheid.
Dit uitgewerkte programma is toepasbaar in alle groepen van de basisschool.

Yellow Brick Road
Een project van Kunstencentrum Waalwijk.
Voor groep 7/8 heb ik in het kader van Literatuur een Vertelkist ontwikkeld. Aan de hand van verhalen die op verschillende wijze dichtbij deze leerlingen staan, wordt inzicht gegeven in wat voor soorten verhalen er zijn. Er wordt geleerd hoe verhalen zijn opgebouwd en daar wordt in diverse werkvormen mee gespeeld.
Het resultaat is tweeledig:
Uiteindelijk zijn de leerlingen zelf in staat  op een boeiende wijze een kort verhaal te vertellen.
De leerlingen leren zelf teksten te schrijven met dialogen en te zien hoe elk personage invloed heeft op de andere personages in het verhaal.

Ook voor de groepen 1 t/m 6 heb ik literatuurlessen uitgewerkt. Voor het project Yellow Brick Road passen zij in de Ontdekkist, de Verkleedkist, de Dramakist en de Muziekkist.

Prentenboeken maken
Een project in samenwerking met Monique Stieger.
Uitgangspunt is een thema, als bijvoorbeeld bang zijn, dromen of muziek. IngerMarlies vertelt een verhaal, dat gebaseerd is op een prentenboek, maar dat aangepast en aangevuld wordt met de leerlingen.
Vervolgens maken de kinderen samen met Monique hun eigen kunstige prentenboek.
Het gehele project wordt ondersteund door een volle boekenkist van de plaatselijke bibliotheek, met prentenboeken over hetzelfde thema.

Schoolprojecten die gedaan zijn:
Voorstellingen op diverse scholen
2007 Prentenboek maken, BS De Vijfhoeven, Vlijmen
2008 Interactief voorlezen en Juf, juf mag ik vertellen?! Brede School      Heuvel, Breda, groepen 1 t/m 8 (zie hierboven)
2008 Juf, juf, mag ik vertellen?! Oranjeschool, Waalwijk
2009 Juf, juf, mag ik vertellen?! Brede School Vlierenbroek, Breda
2009 Juf, juf, mag ik verellen?! PC BS De Bron, Sprang-Capelle
2010 The Yellow Brick Road, ism Kunstencentrum Waalwijk (zie hierboven)
2012 Vertelles groep 6 Pater van de Geldschool Waalwijk


 

 

-